Myslíte na důchod? Rezerva

Myslíte už na zajištění na penzi? Češi si uvědomují, že důchod jejich potřeby nepokryje, přesto si třetina na stáří nespoří. Osm z deseti Čechů je přesvědčeno, že státní důchod nemůže pokrýt jejich potřeby.

Zveřejněno: 12. 8. 2016 Zobrazit článek

Jak spořit našim dětem? Rezerva

Většina z nás zodpovědných rodičů považuje za samozřejmost, že naspoříme svým dětem nějaké finance pro tzv. start do života, ale začit by jsme měli nejdříve u sebe. V případě až máme dostatečnou rezervu v podobě např.

Zveřejněno: 10. 8. 2016 Zobrazit článek